Školní řád36.44 KB

Řád mateřské školy (výňatek)211.1 KB

Vnitřní řád mateřské školy60 KB

Vnitřní řád školní jídelny213.54 KB


Co je důležité vědět16.56 KB

Zpracování osobních údajů16.77 KB

Jak uplatnit práva13.66 KB

Evidenční list575.07 KB

Školský obvod – vyhláška339.74 KB

Kritéria zápisu pro šk.r.2019-20213.9 KB

Zápis nových dětí do MŠ293.82 KB

Žádost o přijetí do MŠ53.5 KB

Platba školné a stravné210.41 KB


Rozpočet města 20201.57 MB

Střednědobý plán 2020-2021931.5 KB

Výhledový plán 2020-202231.47 KB

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.314.17 KB