Projekty a spolupráce do kterých jsme zapojeni

komensky v ms malostranska

komensky v ms malostranska 2


digitalizujeme skolu


„Mezi námi“

spolupráce s domovem pro seniory Centrin

Mezi námi, o.p.s.

 

Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů a dětí, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.
Přátelská mezigenerační setkávání spojená s programem rukodělných činností.


„Malý čtenář“

  

 

Projekt založený na spolupráci s městskou knihovnou. Pravidelné návštěvy knihovny jsou doprovázeny připraveným programem o knize, čtením z knih a časopisů.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již od dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Projekt podporuje u dětí zájem o knihu.


„Celé Česko čte dětem“

 

 

Projektem každodenně podporujeme aktivity zaměřené na předčtenářské dovednosti dětí. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře a posilovat estetické cítění. Rodiče a přátelé mateřské školy čtou dětem.


Malá škola bruslení a plavání

 Ilustrační obrázek

 

Projekt, jehož cílem je získání a osvojení zdravého pohybu dětí. 


Vyšetření zraku - Primavizus

 

 

Projektu se účastníme každý rok a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě „kreslí nosem“, kreslí vývojově jakoby opožděně – velké tvary, či kreslí tmavými barvami. Někdy na vady běžným pozorovacím způsobem nepřijdeme, proto preventivní screeningové vyšetření bezdotykovou kamerou považujeme za výhodné, rychlé a funkční. Vyšetření je zpoplatněné dle aktuálního platného ceníku.


„Se sokolem do života“

 

 

V projektu se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Projet je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity
a rozvíjí své poznání.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do oblastí:

  • přirozená cvičení
  • obratnost
  • dovednosti s míčem
  • rozvíjení poznání
  • netradiční činnosti