• Logopedické vyšetření dětí
  • Screeningové vyšetření dovedností dětí v oblasti čtení a psaní (školní zralost)
  • Individuální vzdělávací program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a asistent pedagoga
  • Péče o dvouleté děti – chůva
  • Vhodná skladba jídelníčku pro děti s alergií