Školní vzdělávací program (ŠVP) pro mateřskou školu je vytvořen pod názvem  Jak to bylo pohádko?“, jeho obsah se opírá především o pohádky.

ŠVP je nastaven tak, aby se děti vyvíjely harmonicky, v souladu se svými možnostmi a schopnostmi.

(Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ)