PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI:

ŘEDITELKA:

Hana Sochůrková

UČITELKY:

Jaroslava Daňková
Zdeňka Kuželková

PANÍ UČITELKA NA PŘEKRÝVÁNÍ (VYCHÁZKA)

Michaela Strnadová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Jana Výborná

KUCHAŘKA:

Daniela Kaňkovská

ŠKOLNICE:

Bronislava Kotoučková