"Povinně zveřejňované informace" - dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek č. 1, Zruč nad Sázavou

Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání a zabezpečení školního stravování sloužící především dětem v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

https://www.msmalostranska.cz/o-skolce/zamestnanci-skoly
https://www.msmalostranska.cz/o-skolce/organizace-skoly

4. Kontaktní spojení

Adresa:
Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou
Malostranská 123
Zruč nad Sázavou  285 22

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky:
https://www.msmalostranska.cz

Telefon:
školní jídelna:
+420 327 531 294 (slouží pouze k odhlašování stravného)

MŠ:
+420 327 531 128 (kontakty s pedagogy)
+420 730 514 027 (ředitelka)
+420 601 131 509 (třída I. „Hvězdičky“)
+420 721 042 511 (třída II. „Sluníčka“)

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Malostranská 123
Zruč nad Sázavou
285 22

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Malostranská 123
Zruč nad Sázavou
285 22

4.3 Úřední hodiny

https://www.msmalostranska.cz/kontakty

4.4 Telefonní čísla

+420 327 531 128


4.5 Adresa internetových stránek

https://www.msmalostranska.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Malostranská Zruč nad Sázavou
Malostranská 123
Zruč nad Sázavou  285 22

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

xy5fah

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna: 444523339/0800

6. IČO

75032937

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád, organizační řád, provozní řád, řád školní jídelny, řád školní zahrady, školní vzdělávací program, GDPR.

8.2 Rozpočet

https://www.msmalostranska.cz/dokumenty/rozpocet

9. Žádosti o informace

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.
Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.
Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti osobně ředitelce školy, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze u ředitelky školy písemně poštou nebo elektronicky.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/povinne-zverejnene-informace/zakon-c-106-1999-sb-,-o-svobodnem-pristupu-k-info

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon 500/2004 S. správní řád
Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Uvedené zákony jsou na adrese https://www.portal.gov.cz nebo jsou přístupné k nahlédnutí v době úředních hodin u ředitelky školy.

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád
https://www.msmalostranska.cz/dokumenty/rady

12. Úhrady za poskytování informací

---

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Na dotaz

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---

13. Licenční smlouvy

---

13.1 Vzory licenčních smluv

---

13.2 Výhradní licence

---

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.msmalostranska.cz/dokumenty